Klinthagen Kalksten (Exclusive)

KLINTHAGEN er en kalksten, og således en sten af sedimentær oprindelse. Denne proces opstår via gentagne aflejringer efter det såkaldte superpositionsprincip, hvor aflejring på aflejring gennem millioner af år kompakterer det nederste materiale. Gennem tektoniske forskydninger og diagenetiske processer formes aflejringerne til kalksten gennem tryk skabt af det overliggende materiale i kombination med varme. Klinthagen kalksten er opstået som følge af aflejringer fra et forhistorisk tropisk rev tilbage i Kambrium og Ordovicium perioden for ca. 510 millioner år siden. Klinthagen kalksten er en klassisk kalksten og har en for kalksten lav vandabsorption på ca. 0,2 %. Vandabsorption er stenens evne til at optage vand (og andre væsker) og fortæller således om stenen porøsitet. Det er derfor en vigtig faktor, når egenskaberne på en given sten skal vurderes i relation til f.eks. drift- og vedligeholdelse.

Download:
Produktblad
.dwg Montage filer
CE-mærkning

Lægningsvejledning

Referenceliste