Granit, Basalt, Gabbro, Gneis, Lava, Kvarsit m.fl.

Denne kategori af bjergarter hører under de såkaldte MAGMATISKE BJERGARTER. Alle disse bjergarter er opstået på grundlag af en smelte (lava/magma) som senere er størknet. Holdbarhed og udseende for disse bjergarter afhænger primært af :

  • Hvilke mineraler (”ingredienser”) der har været til stede ved under smeltens dannelse
  • Hvilket tryk og hvilken temperatur, der har været til stede
  • Afkølingshastigheden, dvs. hvor hurtigt smeltet er størknet

Alle magmatiske bjergarter indeholder forholdsvis hårde mineraler i større eller mindre grad, og de fleste sten indenfor denne gruppe vil derfor være egnet til hård og belastende trafik. Har bjergarten f.eks. et højt indhold af kvarts (=hårdt mineral, Mohsskala 7) vil bjergarten alt andet lige være hårdere og mere slidstærk end bjergarter, som indeholder et mindre indhold af samme komponent.

Alderen på disse sten kan være vidt forskellig, idet den størknede sten kan ligge eksponeret i naturen og bestå i mange millioner af år. Det skandinaviske grundfjeld er således ca. 1 mia år gammel, mens eksempelvis basalt bjergarterne på Island ”kun” er ca. 50 millioner år gamle.

Fælles for stenene er det, at de alle er dannet i den øvre del af kappen eller nedre del af skorpen, og efterfølgende ved geotekniske og geothermiske processer er bragt op til jordens overflade. Tryk og temperatur har indflydelse på bjergarten, og også selve afkølingen fra smelte til størknet sten spiller ind på udseende og holdbarhed.

Processerne er komplicerede, og vi anbefaler derfor altid at du kontakter os for korrekt og faglig rådgivning.

Se nogle udvalgte typer af ovennævnte sten i vores produktoversigt