Grenada Fylitt Skifer  (Basic/Project Program & Exclusive)

Grenada Fylitt skifer med spansk oprindelse, er en metamorf bjergart, hvis geologiske historie går 550 millioner år tilbage.

På grund af metamorfe processer fremstår skiferen i en helt særlig struktur med bølgende vener og blygrå farve.

Disse egenskaber og den lave vandabsorption gør fyllit skiferen unik.

Download:
Produktblad
.dwg Montage filer
CE-mærkning

Lægningsvejledning

Referenceliste

Ses også i vores Basisprogram