Black Coffee Kalksten

BLACK COFFEE er en marmor, som er opstået gennem sedimentære klastiske processer. De løse sedimenter (dele) er gennem højt tryk i kombination med varme og fluider presset sammen til en homogen masse. Efterfølgende er stenen blevet udsat for endnu større tryk og temperature, hvorved stenen er fuldstændig rekrystalliseret. Black Coffee er en klassisk sten som har været anvendt gennem flere århundreder. Stenen har en vandabsorption som er middel. Vandabsorption er stenens evne til at optage vand (og andre væsker) og fortæller således om stenens evne til at suge væsker og forureninger til sig. Det er derfor en vigtig faktor, når egenskaberne på en given sten skal vurderes i relation til drift-og vedligeholdelse.

Download:
Produktblad
.dwg Montage filer
CE-mærkning

Lægningsvejledning

Referenceliste